×
 

Inhoud presentaties

Dilemmaberaad. Een wegwijzer voor het bespreken van lastige kwesties.

Als forensisch systeemtherapeut word je regelmatig geconfronteerd met lastige kwesties die het karakter van een dilemma hebben. Dat wil zeggen vragen die je met goede argumenten en motieven met 'ja' en 'nee' kunt beantwoorden.

Dilemmaberaad maakt het mogelijk om samen met collega’s een te nemen of genomen beslissing beter te kunnen verantwoorden. Aan de hand van een stappenplan formuleer je het dilemma, analyseer je de situatie, breng je de argumentatie in kaart, maak je gebruik van filosofische ‘vuistregels’ om de kracht van de argumentatie te beoordelen en stel je vast onder welke voorwaarden je antwoord ‘ja’ of ’nee’ luidt.

Aan de hand van een casus voeren een aantal van de deelnemers onder mijn begeleiding dilemmaberaad zodat in de toekomst iedere deelnemer in staat is gebruik te maken van deze 'wegwijzer'.

Jan Flameling, filosoof, docent, trainer en gespreksbegeleider. Werkzaam in eigen praktijk Filosofisch Bureau Ataraxia.

“Het zal je man maar wezen”
Over het betrekken van de omgeving bij de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waarom is het van belang om de omgeving te betrekken bij behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Welke steun hebben (ex-) partners en andere familieleden nodig en kunnen zij een rol spelen bij het voorkomen van recidive? Aan de hand van ervaringen van de lotgenotengroep van StopItNow en de Waag krijg je handvatten om aan mensen in de omgeving ondersteuning te bieden en hen alert te maken op risicosignalen. Sandra, een ex-deelneemster van deze groep, neemt je mee in haar ervaringen.

Jolanda Verbeek, psychotherapeut. Werkzaam bij De Forensische Zorgspecialisten - De Waag.

Systemische risicotaxatie in de zedenbehandeling

In de forensische poliklinische behandeling maken we gebruik van de risicotaxatie-instrumenten SSA en FARE. Beide worden ingevuld op basis van hetgeen patiënt zelf vertelt en op basis van de beschikbare justitiële informatie en/of behandelinformatie.

Om een rijker beeld te krijgen van de patiënts situatie en daarmee de risicofactoren en beschermende factoren van de patiënt, kan een systemische afname van de SSA en FARE helpend zijn.

In het behandelarsenaal op de poli Forensische Psychiatrie is deze interventie voor het eerst ingezet en hebben we hiermee proefgedraaid. Deze lezing geeft een blik op de eerste bevindingen.

Brenda de Jong, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en systeemtherapeut i.o.. Werkzaam bij Polikliniek Forensische Psychiatrie - GGZ Friesland.

Het zelfde maar toch andere gezin

Wat te doen bij betwiste kindermishandeling? Niet het individu, maar de context veranderen!

Wanneer rechtstreeks praten over mishandeling of misbruik niet mogelijk is en je blijft discussiëren over wat er in het verleden is gebeurd, is het bijna onmogelijk om een veiligheidsplan te maken dat gericht is op toekomstige veiligheid.

Wanneer je gebruikt maakt van het ‘Similar-but-different roleplay’ (Essex e.a) spelen ouders de rol van een hypothetisch gezin. Zij spelen een vader en een moeder met een soortgelijke situatie waarin de mishandeling wordt bevestigd. Dit geeft de mogelijkheid om de dynamiek en de problemen die samenhangen met de mishandeling te bespreken. Ouders krijgen zo de gelegenheid om aan de professionals te laten zien dat zij op een zinvolle manier kunnen nadenken over de problemen die spelen in het hypothetische gezin. Tijdens de presentatie wordt uitgelegd hoe deze techniek werkt en wat de resultaten in de praktijk zijn.

Margreet Timmer, trainer, mediator en kindbehartiger. Werkzaam in eigen praktijk TIMM Consultancy.

Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid (COSA)

COSA richt zich op re-integratie van zedendaders die onder toezicht staan van de reclassering. Het voornaamste doel: ‘geen nieuwe slachtoffers’. Vrijwilligers en professionals zetten zich daar samen voor in.

Een sociaal isolement vergroot de kans dat daders in herhaling vallen. Met vrijwilligers en professionals van COSA wordt gewerkt aan het doorbreken van dat isolement. Ze ondersteunen hem bij zijn re-integratie in de samenleving. Vrijwilligers zijn getraind om vroegtijdig risicogedrag te signaleren. Daarover informeren ze de professionals, die waar nodig kunnen ingrijpen.

Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden één deelnemer (de binnencirkel). Een coördinator van Reclassering Nederland begeleidt de vrijwilligers. Bovendien is er ondersteuning door een groep professionals (de buitencirkel), waaronder een wijkagent en een hulpverlener van de GGZ. De coördinator van de reclassering zorgt voor koppeling tussen de twee cirkels.

Jantien Klasen, cirkel coördinator Cosa. Werkzaam bij Reclassering Nederland.
Alette Stuivenberg, cirkel coördinator Cosa. Werkzaam bij Reclassering Nederland.